జిల్లా విద్యాశాఖ కార్యాలయం - భద్రాద్రి కొత్తగూడెం

MEO’s DETAILS

SL.No Name of the Mandal Name of the MEO Mobile No
1 Allapally A JAGAN 9701356350
2 Annapureddypalli B JUMKHILAL 9866706893
3 Aswapuram G.V. RAMANA 9705161754
4 Aswaraopeta P. KRISHNAIAH 9949540905
5 Bhadrachalam S SAMMAIAH 9666094769
6 Burgampad G.V.RAMANA 9705161754
7 Chandrugonda B JUMKHILAL 9866706893
8 Charla B JUMKHILAL 9866706893
9 Chunchupally G VENKAT 9490081904
10 Dammapeta K LAKSHMI 8074781578
11 Dummugudem S SAMMAIAH 9666094769
12 Gundala A JAGAN 9701356350
13 Julurupadu G VENKAT 8790235454
14 Karakagudem V VEERASWAMY 9959087110
15 Kothagudem G VENKAT 9490081904
16 Laxmidevipally G VENKAT 9490081904
17 Manuguru V VEERASWAMY 9959087110
18 Mulakalapally A SRIRAMMURTHY 9959585974
19 Palvoncha A SRIRAMMURTHY 9959585974
20 Pinapaka V VEERASWAMY 9959087110
21 Sujathanagar G VENKAT 9490081904
22 Tekulapally T RAMSINGH 9849553542
23 Yellandu P SRINIVAS 9989015345