జిల్లా విద్యాశాఖ కార్యాలయం - భద్రాద్రి కొత్తగూడెం

Contact & Office Address

Smt. D. Vasanthi,District Educational Officer 9000773421
District Kothagudem
Address The District Educational Office,Ramalayam Street, Babucamp,
Pin code 507101
Email: deobhadradri[at]gmail[dot]com